רכוש

חבויות רכוש

בתביעות שעניינן גרימת נזק רכוש, כגון פריצות לדירה, בית עסק או גניבות רכוש, אנו חוקרים אודות אמיתות הנסיבות, אמינות התובע וכן גודל התביעה.

אובדן רכוש

במקרים בהם ישנו אובדן רכוש פרטי, כגון שריפה, חוקרינו מנוסים בקביעת מהלך האירועים, אמינות התובע המבוטח ובמקרה בו התביעה מאומתת, אף בקביעת ערך הנזק.

צרו קשר

Contact

טלפון: 5756266 - 03
  פקס: 5756264 - 03
דוא"ל: leket@leket.co.il

חבר לשכת החוקרים הפרטיים
ומורשה משרד המשפטים

לשכת החוקרים הפרטיים

עוד ב חקירות ביטוח